English (United Kingdom)Polish (Poland)

Lista recenzentów/ek

Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2016 roku:

Prof. dr hab. Piotr Błajet, UMK, Polska
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, UMK, Polska
Dr hab. Sławomir Czachowski, UMK, Polska
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, USz, Polska
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, KSW, Polska
Dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ, Polska
Dr hab. Ewa Jarosz, UŚ, Polska
Prof. Vitalyj Kantor, Petersburg, Rosja
Dr hab. Marzanna Kielar, prof. ChAT, Polska
Prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS UHS, Polska
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska
Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, UŚ, Polska
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, USz, Polska
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS, Polska
Prof. dr hab. Roman Leppert, UKW, Polska
Prof. dr hab. Wiesława Limont, UMK, Polska
Prof. Mikołaj Małofiejew, Akademia Nauk w Moskwie, Rosja
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM, Polska
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK, Polska
Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Polska
Prof. dr hab. Stanisław Palka, UJ, Polska
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska
Dr  hab. Jan Papież, prof. UG, Polska
Prof. PhD. Erich Petlak, CSc., UKF, Słowacja
Prof. dr hab. Jacek Piekarski, UŁ, Polska
Prof. dr hab. Beata Przyborowska, UMK, Polska
Prof. dr hab. Ewa Przybylska, UMK, Polska
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, UMK, Polska
Dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Polska
Prof. dr. hab. Małgorzata Sekułowicz, DSW, Polska
Doc. Mgr Mariana Sirotova, PhD, UCM, Trnava, Słowacja
Doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., UCM, Słowacja
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Polska
Dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS, Polska
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEiI, Polska
Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając,  prof. UŁ, Polska
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, UW, Polska
Dr hab. Bożena Wójtowicz, UP KEN, Polska
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, UWM, Polska
Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK, Polska


Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2015 roku:

Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Baranowicz, prof. UŁ
Dr hab. Urszula Bartnikowska
Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, UMK
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Dr hab. Ewa Jarosz
dr Jaroslaw Janio, Santa Ana College, USA
Prof. dr hab. Janusz Kirenko
Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. PWSNS
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
Dr hab. Kazimierz Kotlarski
Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS
Dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jacek Piekarski
Dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Roman Schulz
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
dr Mariana Sirotova, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja)
Prof. dr hab. Ewa Syrek
Dr hab. Hanna Solarczyk – Szwec, prof. UMK
Dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. UŁ
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW


Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2014 roku:

dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, Polska
dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS, Polska
dr hab. Roman Leppert, prof. UKW, Polska
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, UMK, Polska
dr Maria Sirotova, UCM, Trnava, Słowacja
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Polska
prof. dr hab. Ewa Syrek, UŚ, Polska
dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. UŁ, Polska
dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS, Polska
prof. dr hab. Marzenna Zaorska UWM, Polska
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, Polska


Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2013 roku:


Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Baranowicz, prof. UŁ
Dr hab. Urszula Bartnikowska
Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, UMK
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Dr hab. Ewa Jarosz
dr Jaroslaw Janio, Santa Ana College, USA
Prof. dr hab. Janusz Kirenko
Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. PWSNS
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
Dr hab. Kazimierz Kotlarski
Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jacek Piekarski
Dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Roman Schulz
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS