English (United Kingdom)Polish (Poland)

Aktualności

Informacje bieżące

Przegląd Badań Edukacyjnych dostępny jest na platformie cyfrowej

 

Informujemy, że aktualne numery Przeglądu Badań Edukacyjnych dostępne są w systemie Open Access na 

Platformie Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

NUMERY ARCHIWALNE

Numery archiwalne czasopisma dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej